L'Anomia

L’Anomia és una editorial artesanal i autogestionada que va néixer en 2013 en un CSOA de Buenos Aires. Actualment continua la seva labor mutant entre Buenos Aires, Aragó i el Brasil.

Anomia significa “absència de normes”. L’Anomia no és territori de ningú sinó dels esforços, plaers i voluntats combinats de moltes.

De naixement indefinit i de vida indeterminada. És un ser editorial mutant — en el sentit canviant de la paraula— una quimera de moltes veus, un monstre de diversos caps.

L’Anomia es una editorial artesanal y autogestionada que nació en 2013 en un CSOA de Buenos Aires. Actualmente continúa su labor mutante entre Buenos Aires, Aragón y Brasil.

Anomia significa “ausencia de normas”. L’Anomia no es territorio de nadie sino de los esfuerzos, placeres y voluntades combinados de muchas.

De nacimiento indefinido y de vida indeterminada. Es un ser editorial mutante — en el sentido cambiante de la palabra— una quimera de muchas voces, un monstruo de varias cabezas.

 

Català Español