Sol de Revolta

#SolDeRevolta

La revolució a Kurdistan és un dels fenòmens més interessants de transformació social. La lluita del poble kurd i la seva història han estat en gran mesura oblidades a Occident. Sol de Revolta pretén acostar a totes les persones interessades materials i documentació rigorosa, contrastada i en la majoria dels casos de fonts directes. Volem donar a conèixer la historia, les idees i les diferents cares d’un poble i d’una lluita dels que cal aprendre.

La revolución en Kurdistán es uno de los fenómenos más interesantes de transformación social. La lucha del pueblo kurdo y su historia han sido en gran medida olvidadas en Occidente. Sol de Revolta pretende acercar a todas las personas interesadas materiales y documentación rigurosa, contrastada y en la mayoría de los casos de fuentes directas. Queremos dar a conocer la historia, las ideas y las diferentes caras de un pueblo y de una lucha de los que hay que aprender.


Aquesta col·lecció és un projecte col·laboratiu entre Azadi Plataforma amb Descontrol Editorial i altres editorials que participen puntualment. Els beneficis editorials van destinats a la solidaritat amb Kurdistan.

Esta colección es un proyecto colaborativo entre Azadi Plataforma con Descontrol Editorial y otras editoriales que participan puntualmente. Los beneficios editoriales van destinados a la solidaridad con Kurdistán.

 

Llibres que formen part de la col·lecció Sol de Revolta

 

 

 

La revolució ignorada (CAT) de VVAA

La revolución ignorada (ES) de VVAA

 

 

 

 

 

 

Un verano kurdo de Zekine Türkeri

 

 

 

 

 

 

 

Revolución en Rojava de Anja Flach, Ercan Ayboga, Michael Knapp

 

 

 

 

 

 

Volum 1 CAT Orígens de la Civilització de Abdullah Öcalan

Tomo 1 CAST Orígenes de la Civilización de Abdullah Öcalan

 

 

 

 

 

 

Volum 2 CAT Civilització Capitalista de Abdullah Öcalan

Tomo 2 CAST Civilización Capitalista de Abdullah Öcalan

 

 

86 comentarios en “Sol de Revolta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.