Premi Descontrol 2018

L’any passat vam celebrar la primera edició del Premi Descontrol, una iniciativa que estem molt contentes de dir que va tenir molt d’èxit. D’entre totes les propostes que ens van arribar, la seleccionada va ser:

Descentrar la mirada para ampliar la visión.
Reflexiones en torno a los movimientos sociales contemporáneos desde una perspectiva feminista y antirracista

La presentació la farem el 21 d’abril en el marc de la Fira Descontrolada que organitzem a Can Batlló.

Per tant, aquest any tornem a repetir (i esperem poder-ho fer cada any). A més, augmentem la dotació econòmica del premi a 700 euros.

Motius pels que fem el premi

Des de Descontrol Editorial ens hem adonat que patim una manca de textos d’anàlisi de la nostra realitat actual. Molts dels textos que es publiquen avuí dia des de les editorials alternatives són llibres antics o que estudien temes del passat. Evidentment, un anàlisi crític de la història és imprescindible per entendre el present, però també és necessari complementar-ho amb estudis que ens permetin abordar directament els temes que més ens afecten avuí dia.
Un dels problemes que a vegades sorgeix és que les persones que podrien escriure o investigar sobre un tema determinat, moltes vegades no poden fer-ho, ja que el treball assalariat els impedeix disposar del temps necessari. Es per això que hem decidit intentar solucionar aquesta situació. Per incentivar la publicació de textos que analitzin els problemes i qüestions actuals hem creat el Premi Descontrol.

En que consisteix el Premi Descontrol?

El Premi Descontrol consisteix en un petit ajut econòmic per a que una persona pugui escriure o investigar sobre un tema determinat. D’aquesta manera, l’autora rep els diners abans d’escriure el llibre. Lamentablement, com a petit projecte que som, l’ajut que podem donar és limitat, però esperem que pugui incentivar a escriure i investigar. El fet de rebre aquesta beca no elimina les regalies que l’autora pugui rebre del llibre.

Com funciona a nivell econòmic?

L’autora de la proposta seleccionada rebrà 700 euros un cop es decideixi quina és aquesta; i després de la publicació, amb les ventes, en rebrà les regalies (royalties en vulgar anglès), a determinar entre les parts, però que anirien al voltant del 10% del Preu de Venta al Públic del llibre. Per exemple: si el llibre es ven per 10 euros, l’autora rebria 1 euro per cada llibre venut.

Com s’efectuarà la selecció?

Valorarem entre totes les propostes que ens arribin quina és la que pensem que és més interessant i que més pot aportar a les lluites actuals i a un procés de transformació social. Bàsicament, busquem un text que ens ajudi a acostar-nos a la Revolució.
Com a novetat, aquest any també acceptem textos literaris, tot i que prioritzem l’assaig. L’extensió ha de ser d’entre 60 i 100 pàgines A4 (lletra 11, espai 1,5). Haurà de ser un text inèdit.
A triar entre aquests eixos temàtics:

-Canvi climàtic, antidesarrollisme, producció
-Gènere, criança, prostitució, cures, dones i món laboral
-Geopolítica internacional
-Treball al S.XXI (situació laboral, sindicalisme, precarització…)
-Distopia futurista

Quins són els temps i calendari?

Envieu les propostes abans del 31 de juliol a editorial@descontrol.cat. Cal incloure-hi un esquema del tema escollit i un resum d’uns 10.000 caràcters sense espais. El 30 de setembre escollirem una de les propostes i a partir d’aquí la persona seleccionada pot començar a escriure la seva investigació.
El text s’ha d’entregar acabat el gener del 2019 per a poder fer-ne les correccions pertinents i publicar-lo el Sant Jordi de 2019. Posteriorment, organitzarem presentacions del llibre (tot i que si la persona és molt tímida i no vol fer xerrades no obligarem a ningú).

Quins són els requisits per participar?

-Tenir ganes d’escriure i investigar
-Viure al planeta Terra
-No ser membre d’Editorial Descontrol
-No ser policia ni membre d’algun exèrcit o cos repressiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *