Aprenguem de la Revolució de Rojava

Pròleg 7
Organitzar-se per l’impossible 11
«Hevaltî» i «rexnê» com a bases 15
La nostra societat i la nostra història 21
Organització 31
Persona – el quadre del PKK com
a «reberver» de la revolució democràtica 41
La dona com a principal agent de la revolució democràtica 47
El cas de Rojava, un fruït amb llavors 55
Concloent i buscant obrir
algunes línies de treball 69