Barricada Present

Aquesta col·lecció neix amb intenció de ser un calaix per farcir de títols que exemplifiquin les nostres lluites actuals, per a que no quedin perdudes en el temps i, que de forma divulgativa, ens puguem apropar a elles i aprendre’n ara i sempre. Noves lluites que s’obren pas i s’afegeixen a les lluites històriques de pa, treball i sostre. Lluites per la llibertat d’expressió, per la vida digna, per la privacitat, per l’alliberament animal i de la Terra, lluites a l’alçada de les imposicions i plans dels poderosos que no deixen de pensar ni un sol dia en com dominar el món i els cossos i les ments que l’habitem 

Esta colección nace con intención de ser un cajón que rellenar de títulos que ejemplifiquen nuestras luchas actuales, para que no queden perdidas en el tiempo y, que de forma divulgativa, nos podamos acercar a ellas y aprender ahora y siempre. Nuevas luchas que se abren paso y se añaden a las luchas históricas de pan, trabajo y techo. Luchas por la libertad de expresión, por la vida digna, por la privacidad, por la liberación animal y de la Tierra, luchas a la altura de las imposiciones y planes de los poderosos que no dejan de pensar ni un solo día en cómo dominar el mundo y los cuerpos y las mentes que lo habitamos.