Condicions

Pressupost

Per obtenir un pressupost envia’ns:

La teva comanda i les seves característiques

  • Número d’exemplars
  • Mides
  • Color o B/N de interior i portada
  • Tipus de paper de l’interior i la portada
  • Tipus de laminat i solapes
  • Arxius de l’interior i de la portada

Les teves dades

  • Nom i cognoms o raó social
  • Adreça (tipus i nom de la via, número, pis, codi postal i població).
  • Telèfon de contacte
  • NIF o CIF si necessites factura

Prova d’impressió

Tots els treballs passaran a producció un cop s’accepti el pressupost (amb validesa per 60 dies hàbils) i la prova d’impressió.
El preu inclou una prova d’impressió (en tirades superiors a 20 unitats).
La segona prova es cobra a preu de tirada d’una unitat.