Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

 1. Introducció

El present text conté l’avís legal així com a política de privacitat i protecció de dades de Descontrol Editorial & Impremta. SCCL. Al web www.descontrol.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els serveis prestats. El seu principal objectiu és facilitar a les persones usuàries i als al públic en general, la informació relativa als serveis i activitats que ofereix, així com informar de la política de protecció de dades de caràcter personal. Aquest text pot variar en funció de canvis legislatius o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella la seva consulta periòdica.

 1. Legalitat vigent  i jurisdicció aplicable 

Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de protecció de dades (en endavant, LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de societat de la informació i comerç electrònic, pel que que fa a la instal·lació de galetes o cookies (en endavant, LSSICE).

 1. Titularitat

El web www.descontrol.cat pertany a Descontrol Editorial & Impremta. SCCL. (NIF f67353789) amb direcció al C/Constitució 19, recinte Can Batlló, Bloc 11,Nau 85-90, 08014, La Bordeta-Sants, Barcelona, amb telèfon 93 422 37 87 i correu electrònic gestio@descontrol.cat

 1. Ús i tractament de les dades

Descontrol Editorial & Impremta. SCCL està a l’corrent de les seves obligacions legals pel que fa a l’ús i tractament de dades personals. Els principis aplicables a l’ús i tractament de dades personals seran els de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades (adequació i pertinència), exactitud, limitació de l’termini de conservació, integritat i confidencialitat, així com de responsabilitat proactiva . Només es requeriran les dades necessàries per a l’exercici de l’activitat, que no seran conservats més enllà de el temps necessari o establert legalment. Descontrol Editorial & Impremta. SCCL  realitza un ús i tractament de dades transparent i honest, facilitant l’exercici dels drets respecte dels mateixos.

 1. Secret i seguretat de les dades

Descontrol Editorial & Impremta. SCCL compleix amb les seves obligacions de secret i seguretat de les dades de caràcter personal, i adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa requerides. Sempre es va a respectar la confidencialitat de les dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica en el cas que procedeixi i hagi estat consentit. Tot i així la xarxa Internet no és inexpugnable, de manera que Descontrol Editorial & Impremta. SCCL no pot responsabilitzar d’accessos fraudulents per part de tercers. Cap tercera persona aliena a la responsable podrà accedir directament a les dades personals sense el consentiment de titular,

 1. Galetes

El web Descontrol Editorial & Impremta. SCCL utilitza cookies, petits arxius de text que el servidor del lloc web situa en el disc dur de l’equip usuari per recollir dades estadístiques sobre la seva navegació a la pàgina permetent la visualització de continguts publicitaris. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Pots configurar el teu navegador per acceptar o rebutjar la seva instal·lació o suprimir-los a l’finalitzar la navegació. Consulta les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació Descontrol Editorial & Impremta. SCCL aconsella activar-per a una millor experiència de navegació i no es responsabilitza de que la seva desactivació afecti l’òptim funcionament de la pàgina. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades a la pàgina web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre.

 1. Subscripció

En cas de subscripció se sol·licitaran les dades necessàries imprescindibles per gestionar l’enviament de novetats i activitats que seran incorporades a un fitxer de subscriptors.

 1. Drets d’accés, rectificació, limitació de l’tractament, supressió i oposició de dades personals

Com a persona usuària pots en qualsevol moment exercir els teus drets legals. Per a això pots posar-te en contacte amb mi a la direcció tant física com electrònica facilitades en la clàusula 3 d’aquest text (gestio@descontrol.cat). És imprescindible que adjuntis còpia de l’passaport o DNI de la persona titular de les dades i indiquis en l’assumpte de manera expressa la petició que vols realitzar. D’acord amb la normativa vigent, contestarem a la teva sol·licitud en el termini d’un mes des de la recepció. Aquest termini és excepcionalment prorrogable altres dos mesos segons la complexitat i nombre de sol·licituds. En aquest cas se’t informaria dels motius de la dilació. En el cas que no es donés curs a la teva sol·licitud o no estiguessis d’acord amb la nostra forma d’actuar,

 1. Veracitat de la informació

La persona usuària es responsabilitza de la veracitat i actualització de les dades proporcionades.

 1. Comunicacions comercials

Descontrol Editorial & Impremta. SCCL no remetrà comunicacions comercials sense prèvia sol·licitud o consentiment de la persona. En cas d’haver sol·licitat o consentit a comunicacions comercials la persona podrà donar-se de baixa en qualsevol moment d’acord amb la clàusula 8 d’aquest document.

 1. Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web de www.descontrol.cat implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita via electrònica i / o correu certificat.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Descontrol Editorial & Impremta. SCCL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Descontrol Editorial & Impremta. SCCL Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Descontrol Editorial & Impremta. SCCL L de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

 1. Responsabilitats

Descontrol Editorial & Impremta. SCCL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’prestador. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Descontrol Editorial & Impremta. SCCL es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc Descontrol Editorial & Impremta. SCCL es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o dolentes configuracions de programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web. Descontrol Editorial & Impremta. SCCL  es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment. Per això es recomana la consulta regular de el present avís legal