9 diciembre 2015

Distribució

distribucio@descontrol.cat

Català:

Hola a tot i totes, us presentem el funcionament intern amb el tema de la distribució:

Els llibres els deixem a dipòsit amb el descompte del  30% en PVD acceptant devolucions.

Si la llibreria o distri vol comprar els llibres al moment els deixem al 40% però en aquest cas no s’accepten devolucions del material comprat (a menys de que el llibre contingui algun error d’impremta o coses similars que llavors es responsabilitat nostre per suposat).

Sobre el tema d’enviaments, si la comanda supera els 150 euros (en concepte de PVP), ja sigui en dipòsit o compra directa, ens fem nosaltres càrrec dels costos d’enviament, si la comanda es inferior als 150 euros la llibreria/distri s’encarrega dels costos d’enviament.

L’enviament normalment el fem amb missatgeria i certificat. En el cas que la comanda sigui sols uns pocs llibres hi ha l’opció de fer l’enviament per correus, que és més barat, però no és certificat. L’elecció de quin tipus d’enviament utilitzar és de qui faci la comanda, però nosaltres no ens responsabilitzem si els paquets no certificats no arriben.

Fem comptes amb la següent reposició o en un plaç de temps de 2 a 3 mesos.

 

Castellà:

Hola a todos y todas, os presentamos el funcionamiento interno con el tema de la distribución :

Los libros los dejamos en depósito con el descuento del 30% en PVD aceptando devoluciones.

Si la librería o distri quiere comprar los libros en el momento los dejamos al 40% pero en este caso no se aceptan devoluciones del material comprado (a menos de que el libro contenga algún error de imprenta o cosas similares que entonces es responsabilidad nuestra).

Sobre el tema de envíos, si el pedido supera los 150 euros (en concepto de PVP), ya sea en depósito o compra directa, nos hacemos cargo de los costes de envío, si el pedido es inferior a los 150 euros la librería/distri se encarga de los costes de envío.

El envío normalmente lo hacemos con mensajería y certificado. En el caso que la comanda sea solo de unos pocos libros hay la opción de hacer el envío por correos, que es más barato, pero no es certificado. La elección de que tipo de envío utilizar es de quien haga el pedido, pero nosotros no nos responsabilizamos si los paquetes no certificados no llegan.

Hacemos cuentas con la siguiente reposición o en un plazo de tiempo de 2 a 3 meses.