FemVeus

Els feminismes representen una de les batalles culturals, ideològiques i de formes de vida més importants que s’estan duent a terme arreu del món. Són lluites que ho travessen tot: el binomi del gènere patriarcal i la nostra socialització en base a aquest, la construcció històrica, cultural i econòmica, les violències que genera aquest sistema assassí, les fal·làcies del feixisme des d’una perspectiva feminista, la intersecció amb altres lluites i opressions… És més important que mai generar i difondre idees que ens ajudin a enderrocar el patriarcat, des de dins i cap en fora, de la teòria cap a la praxis i viceversa. 

Los feminismos representan una de las batallas culturales, ideológicas y de formas de vida más importantes que se están llevando a cabo en todo el mundo. Son luchas que lo atraviesan todo: el binomio del género patriarcal y nuestra socialización en base a este, la construcción histórica, cultural y económica, las violencias que genera este sistema asesino, las falacias del fascismo desde una perspectiva feminista, la intersección con otras luchas y opresiones… Es más importante que nunca generar y difundir ideas que nos ayuden a derrocar el patriarcado, desde dentro y ninguno en fuera, de la teòriahacia la praxis y viceversa.