Category: Barricada Present

Aquesta col·lecció neix amb intenció de ser un calaix
per farcir de títols que exemplifiquin les nostres lluites
actuals, per a que no quedin perdudes en el temps i,
que de forma divulgativa, ens puguem apropar a elles i
aprendre’n ara i sempre. Noves lluites que s’obren pas i
s’afegeixen a les lluites històriques de pa, treball i sostre.
Lluites per la llibertat d’expressió, per la vida digna, per
la privacitat, per l’alliberament animal i de la Terra, lluites
a l’alçada de les imposicions i plans dels poderosos
que no deixen de pensar ni un sol dia en com dominar
el món i els cossos i les ments que l’habitem