Category: Idees Negres

Teories d’ahir i d’avui, conspiracions per a construir camins utòpics. Eines que ens puguin ser útils en les nostres lluites, així com a testimonis de lluites passades, de les quals en podem extreure idees i reflexions pel nostre combat present. Des de sempre els moviments socials, polítics i sindicals s’han pensat a si mateixos. Com organitzar-se? Què fer? Com fer esclatar la revolució? Són les idees negres les que el poder més tem i les que n’impedeix per tot els mitjans la seva difusió, doncs quan són als caps de les gents es tornen perilloses, i si es posen en pràctica són invencibles.

Teorías de ayer y de hoy, conspiraciones para construir caminos utópicos. Herramientas que nos puedan ser útiles en nuestras luchas, así como testigos de luchas pasadas, de las que podemos extraer ideas y reflexiones para nuestro combate presente. Desde siempre los movimientos sociales, políticos y sindicales se han pensado a sí mismos. Cómo organizarse? ¿Qué hacer? Cómo hacer estallar la revolución? Son las ideas negras las que el poder más teme e impide por todos los medios su difusión, pues cuando estrán en las mentes de las gentes se vuelven peligrosas, y si se ponen en práctica son invencibles.