Category: Pedagogies

La col·lecció de Pedagogies recull els llibres publicats per Descontrol Editorial en el ventall de la pedagogia crítica, llibertària i alliberadora.

La colección de Pedagogies recoge los libros publicados por Descontrol Editorial en el abanico de la pedagogía crítica, libertaria y liberadora.