Salvador Puig Antich

ISBN:  978-84-17190-62-0

IDIOMA: Català

COL·LECCIÓ: Re-Memorant

AUTOR: Obra col·lectiva coordinada per Ricard de Vargas Golarons

FORMAT21 cm x 15 cm

PÁGINAS: 356

PREU: 15,oo€

Salvador Puig Antich

Obra col·lectiva coordinada per Ricard de Vargas Golarons

45 anys després

“No és estrany que, al final, haguem construït una mena de monument fet de records tan vius que encara ens fan estremir al costat d’altres que han acabat cristal·litzant en una mena d’estereotips que, no per això, són menys potents. Tot plegat representa, per a nosaltres, una forma de fer viure el nostre germà. Mentre nosaltres visquem, ell no morirà.”

Imma, Montse,Carme i Merçona Puig Antich

 

Salvador Puig Antich-

Obra col·lectiva coordinada per Ricard de Vargas Golarons-Re-Memorant