Re-Memorant

Recordar, evocar la memòria d’una cosa fa que aquesta, per un moment, torni a reviure i fer-se present. Sabem que qui guanya es qui escriu la Història en majúscules, i no per això les derrotades han deixat d’escriure la seva pròpia història. Petits i grans relats de militants, d’organitzacions, de moviments que ens expliquen des del fons del temps allò que els va fer alçar-se amb veu pròpia i desobeir. Una cadena de complicitats que ens permet seguir lluitat avui amb la mateixa esperança que ahir.

Recordar, evocar la memoria de algo hace que esta, por un momento, vuelva a revivir y hacerse presente. Sabemos que quien gana es quien escribe la Historia en mayúsculas, y no por ello las derrotadas han dejado de escribir su propia historia. Pequeños y grandes relatos de militantes, de organizaciones, de movimientos que nos cuentan desde el fondo del tiempo lo que les hizo alzarse con voz propia y desobedecer. Una cadena de complicidades que nos permite seguir luchado hoy con la misma esperanza que ayer.