Recuperats

Aquests són llibres que han arribat a nosaltres directament des dels seus orígens, en la forma de la seva primera edició en paper. Tal com van ser editats en el seu moment, avui els presentem en reproducció facsímil per a ser llegits de nou amb la mateixa forma i contingut amb què ho van fer els nostres avis i àvies.

Éstos son libros que han llegado a nosotros directamente desde sus orígenes, en la forma de su primera edición en papel. Tal como fueron editados en su momento, hoy los presentamos en reproducción facsímil para ser leídos de nuevo con la misma forma y contenido con que lo hicieron nuestros abuelos y abuelas.