Oferim serveis del món de l’edició destinats a editorials i autors i autores que volen autoeditar-se. Des de tractament del text i correcció fins a maquetació i disseny passant per assessorament editorial i qüestions legals d’ISBN i Dipòsit Legal.

Dipòsit Legal

El preu de les gestions és de 20€. S’agafaràn 4 llibres de la tirada d’impremta per portar al dipòsit.

ISBN

El preu de les gestions és de 50€. Només inclou la gestió bàsica d’introducció i assignació de número i catalogació amb metadades bàsiques.

Correcció i Traducció

(ortotipogràfica, d’estil i ortogràfica)

Tenim una bossa de traductores i correctores amb les que acostumem a treballar.

Us podem posar en contacte i gestionar els encàrrecs. Prioritàriament treballem amb L’Entrellat SCCL. una cooperativa del barri d’oficis del text i amb l’Aula d’Idiomes,
projecte lingüístic cooperatiu.

Consulta els preus i pressupost a impremta@descontrol.cat