Sol de Revolta

La revolució a Kurdistan és un dels fenòmens més interessants de transformació social de l’actualitat. La lluita del poble kurd i la seva història han estat en gran mesura oblidades i amagades a Occident. Sol de Revolta pretén acostar a totes les persones interessades materials i documentació rigorosa, contrastada i en la majoria dels casos de fonts directes. Volem donar a conèixer la història, les idees i les diferents cares d’un poble i d’una lluita de les que cal aprendre. 


Aquesta col·lecció és un projecte col·laboratiu entre Azadi Plataforma amb Descontrol Editorial i altres editorials que participen puntualment. Els beneficis editorials van destinats a la solidaritat amb Kurdistan. 

La revolución en Kurdistán es uno de los fenómenos más interesantes de transformación social. La lucha del pueblo kurdo y su historia han sido en gran medida olvidadas en Occidente. Sol de Revolta pretende acercar a todas las personas interesadas materiales y documentación rigurosa, contrastada y en la mayoría de los casos de fuentes directas. Queremos dar a conocer la historia, las ideas y las diferentes caras de un pueblo y de una lucha de las que hay que aprender. 


Esta colección es un proyecto colaborativo entre Azadi Plataforma con Descontrol Editorial y otras editoriales que participan puntualmente. Los beneficios editoriales van destinados a la solidaridad con Kurdistán.